กำหนดการรับสมัคร (กลุ่มที่ 1) รุ่นที่ 2

จังหวัดเชียงใหม่, จังหวัดสุโขทัย, จังหวัดนครราชสีมา, จังหวัดนครศรีธรรมราช, จังหวัดสงขลา
กำหนดการรับสมัคร
- รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 23 พฤษภาคม 2564
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
- วันพุธที่ 2 มิถุนายน 2564
สอบสัมภาษณ์
-

วันเสาร์ที่ 5 มิถุนายน 2564

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา
-

วันพฤหัสบดีที่ 17 มิถุนายน 2564

ขึ้นทะเบียนเรียนนักศึกษาใหม่ลงทะเบียนเรียน
- วันเสาร์ที่ 27 มิถุนายน 2564
  เปิดเรียน 10 กรกฎาคม 2564
  ** หมายเหตุ ** รับจำนวนจำกัด
  ค่าสมัครเข้ารับการคัดเลือกและสอบสัมภาษณ์ 800 บาท

Off Canvas

เราอาจใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการและปรับปรุงการให้บริการ โปรดคลิก "ยอมรับ" (ปุ่มสีเขียว) ในการเปิดใช้งาน Cookie และสามารถคลิก "นโยบายการใช้ Cookies" เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม