รายละเอียดหลักสูตร

 

ระบบการศึกษา

: การศึกษาในระบบ Block Course System ซึ่งเรียนทีละกระบวนวิชาและสอบวัดผล

  แล้วจึงเริ่มเรียนวิชาถัดไป เรียนเฉพาะวันเสาร์ หรือ วันอาทิตย์ เวลา 08.00 - 20.15 น.
แผนการศึกษา (แผน ข)
: วิชาเอกการบริหารธุรกิจ
: จำนวน 40 หน่วยกิต (ไม่ทำวิทยานิพนธ์)

 

Off Canvas

เราอาจใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการและปรับปรุงการให้บริการ โปรดคลิก "ยอมรับ" (ปุ่มสีเขียว) ในการเปิดใช้งาน Cookie และสามารถคลิก "นโยบายการใช้ Cookies" เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

kingdomtoto royaltoto kingdom4d kinghorsetoto intertogel 98toto castletoto kingtoptoto super4dtoto fastoto