รายละเอียดหลักสูตร

 

ระบบการศึกษา

: การศึกษาในระบบ Block Course System ซึ่งเรียนทีละกระบวนวิชาและสอบวัดผล

  แล้วจึงเริ่มเรียนวิชาถัดไป เรียนเฉพาะวันเสาร์ หรือ วันอาทิตย์ เวลา 08.00 - 20.15 น.
แผนการศึกษา (แผน ข)
: วิชาเอกการบริหารธุรกิจ
: จำนวน 40 หน่วยกิต (ไม่ทำวิทยานิพนธ์)

 

โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ
อาคารศรีพิจิตร ชั้น 3 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
282 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10240
Master of Business Administration Program Campus
โทร 02-310-8000 ต่อ 2104, 094-3101372 Email : mbacampus.ram@gmail.com Facebook : MBA ม.ราม ภูมิภาค

Off Canvas

เราอาจใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการและปรับปรุงการให้บริการ โปรดคลิก "ยอมรับ" (ปุ่มสีเขียว) ในการเปิดใช้งาน Cookie และสามารถคลิก "นโยบายการใช้ Cookies" เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม