ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร

ค่าใช้จ่ายในการศึกษาตลอดหลักสูตร  145,000  บาท  (ไม่รวมศึกษาดูงาน)
แบ่งชำระเป็น 6 งวด 
งวดที่ 1 : จำนวน 28,500 บาท
งวดที่ 2 : จำนวน 28,500 บาท
งวดที่ 3  : จำนวน 28,500 บาท
งวดที่ 4 : จำนวน 28,500 บาท
งวดที่ 5 : จำนวน 28,500 บาท
งวดที่ 6 : จำนวน 2,500 บาท

Off Canvas

เราอาจใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการและปรับปรุงการให้บริการ โปรดคลิก "ยอมรับ" (ปุ่มสีเขียว) ในการเปิดใช้งาน Cookie และสามารถคลิก "นโยบายการใช้ Cookies" เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

kingdomtoto royaltoto kingdom4d kinghorsetoto intertogel 98toto castletoto kingtoptoto super4dtoto fastoto