ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร

ค่าใช้จ่ายในการศึกษาตลอดหลักสูตร  135,000  บาท  (ไม่รวมศึกษาดูงาน)
แบ่งชำระเป็น 6 งวด 
งวดที่ 1 : จำนวน 26,500 บาท
งวดที่ 2 : จำนวน 26,500 บาท
งวดที่ 3  : จำนวน 26,500 บาท
งวดที่ 4 : จำนวน 26,500 บาท
งวดที่ 5 : จำนวน 26,500 บาท
งวดที่ 6 : จำนวน 2,500 บาท
โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ
อาคารศรีพิจิตร ชั้น 3 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
282 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10240
Master of Business Administration Program Campus
โทร 02-310-8000 ต่อ 2104, 094-3101372 Email : mbacampus.ram@gmail.com Facebook : MBA ม.ราม ภูมิภาค

Off Canvas

เราอาจใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการและปรับปรุงการให้บริการ โปรดคลิก "ยอมรับ" (ปุ่มสีเขียว) ในการเปิดใช้งาน Cookie และสามารถคลิก "นโยบายการใช้ Cookies" เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม