คุณสมบัติผู้สมัคร

คุณสมบัติผู้สมัคร
1. สำเร็จการศึกษาชั้นปริญญาตรีทุกสาขาวิชาจากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการ หรือ ก.พ. รับรอง
2. ไม่จำกัดเกรดการศึกษา
3. ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงาน
4. ไม่จำกัดอายุ
5.

คุณสมบัติอื่น ๆ เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยรามคำแหง หรือ คณะกรรมการบริหารโครงการฯ

 

พิจารณาแล้วเห็นสมควรให้มีสิทธิ์สมัครเข้าศึกษาได้

 

โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ
อาคารศรีพิจิตร ชั้น 3 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
282 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10240
Master of Business Administration Program Campus
โทร 02-310-8000 ต่อ 2104, 094-3101372 Email : mbacampus.ram@gmail.com Facebook : MBA ม.ราม ภูมิภาค

Off Canvas

เราอาจใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการและปรับปรุงการให้บริการ โปรดคลิก "ยอมรับ" (ปุ่มสีเขียว) ในการเปิดใช้งาน Cookie และสามารถคลิก "นโยบายการใช้ Cookies" เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม